6. 11. 2023

Potřebujeme rovnocennost v domácnostech, jinak se nezbavíme gender pay gapu.

Parafrázuju čerstvou držitelku Nobelovy ceny za ekonomii Claudii Goldin, která se zabývá výzkumem zapojení žen na pracovním trhu. Z jejích výzkumů vyplývá, že pokud nesrovnáme síly v oblasti péče a práce v domácnosti, ženy muže ve výdělcích nikdy nedoženou.

Asi chápete moje nadšení, když jsem zjistila, kdo letos získal cenu za ekonomii a za jaký výzkum. Nechápu to jen jako oceněné skvělé vědkyně, ale také jako potvrzení společenského významu témat, která se týkají péče, placené a neplacené práce žen. Claudia Goldin z Harvardovy univerzity se věnuje tématu zapojení žen na americkém pracovním trhu. V longitudinálních studiích popsala a podložila daty hlavní příčiny nerovnoměrného odměňování mezi muži a ženami. Dnes máme rovnocenné vzdělání (dokonce máme více vysokoškolaček než vysokoškoláků), tudíž schopnosti a potenciál. Proč tedy ženy stále vydělávají méně? V poslední knize Career and Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity shledává hlavní příčinu v tom, že muži a ženy mají po narození dětí odlišné možnosti, jak nakládat se svým časem. Ženy jsou více zodpovědné za péči o děti a domácnost, a to ovlivňuje výběr jejich pracovních pozic. Potřebují nižší nebo flexibilní úvazky, neaspirují na tzv. „greedy jobs“, nejlépe placené, ale časově velmi náročné a nekompatibilní pozice s péčí o děti. 

Muži i ženy řeší, jak skloubit kariéru a péči o sebe a své blízké. Pokud má jeden v páru něčeho víc než druhého, vzniká mezi nimi podle Goldin nerovnost a oba něco ztrácí. 

Pay gap je podle ní ovlivněný těmito základními faktory:

  • kolik stojí péče
  • co nám nabízí pracovní trh a jak nás penalizuje za flexibilitu
  • společenské normy a preference párů, které optimalizují rodinný příjem tím, že se žena „specializuje“ jako primární pečovatelka a manažerka domácnosti a muž se „specializuje“ jako hlavní živitel

Co se s tím dá podle Goldin dělat:

  • potřebujeme dostupnou péči o malé děti
  • potřebujeme méně tzv. greedy jobs, tj. pozic, které jsou neslučitelné s péči o děti
  • potřebujeme více pracovních pozic, kde budou lidé zastupitelní
  • potřebujeme víc manželství/partnerství, kde se pár společně rozhodne, že upřednostní na určitou dobu kariéru ženy, muž opustí greedy job, čímž se rodina zpravidla vzdá části příjmů, ale zase si zajistí, aby ani jeden z partnerů nepřišel o to, když děti dělají první krůčky, dávají góly nebo řeší první lásky

Výzkumy Claudie Goldin jsou zajímavým příspěvkem k debatě, jestli je pracovní flexibilita spíš požehnáním nebo překážkou na cestě k rovnocennosti mezi muži a ženami. Jak to vidíte vy?

Přidej se!

Dodám ti data, ale i příběhy a tipy od odborníků, aby se ti o dělbě rolí lépe přemýšlelo a mluvilo.

Zhruba dvakrát do měsíce. Kdykoliv to můžeš zrušit.