10. 4. 2024

Máme mužům děkovat za to, že zvedli ponožky ze země?

Nalákala jsem vás clickbaitovým titulkem, ale zvu vás k četbě článku bez špetky cynismu o tom, jaký vliv může mít vyjadřování vděčnosti na spokojenost ve vztahu a na změnu dělby rolí v domácnosti.

Abych hned na začátku rozvířila vaše pochyby: ne, nemyslím si, že bychom měli psát oslavné články o tom, že muži doma víc „pomáhají“ než dřív. Ale nechala jsem se výzkumy dost rychle přesvědčit, že poděkování a ocenění na individuální úrovni můžou roztočit spirálu pozitivní změny, po které toužíme.  

Nespokojenost s dělbou rolí v domácnosti vede k nespokojenosti v romantických vztazích. Větší nespokojenost vyjadřují většinou ženy, které mají management domácnosti z velké části na starosti a často trpí tím, že jejich práci a nasazení bere okolí jako samozřejmost. Mnoha díků a uznání se totiž nedočkají.

Arlie Hochschild, americká socioložka, která se dlouhodobě věnovala výzkumu genderové nerovnosti v oblasti péče a managementu domácností, zavedla do našich slovníků nejen pojmy jako „druhá směna“ a „emoční práce“ ale také spojení „ekonomie vděčnosti“. Upozornila, že spokojenost ve vztahu se neodvíjí pouze od faktického rozdělení úkolů, ale i od toho, jak partneři vzájemně oceňují práci, kterou pro jejich domácnost a vztah dělají.

Pokud jeden dělá něco náročného a únavného, z čeho profituje i ten druhý, ten to však bere jako samozřejmost, nespokojenost je na světě. Představte si analogickou situaci v placené práci. Jak dlouho by vás bavilo makat na něčem, z čeho profitují i ostatní, aniž byste za to dostal/a uznání? Je to jako přinášet někomu dennodenně dárky, kterých si ani nevšimne, natož aby poděkoval/a.

Výzkumy ukazují, že muži jsou ve vyjadřování vděčnosti střídmější. Zvlášť ti, kteří se cítí být v nějaké nadřazené pozici (často dané výší jejich výdělku). Vděčnost totiž vyjadřuje vztah závislosti, a to je něco, co může některým působit problémy. Poděkování obnaží fakt, že by bez domácí podpory nemohli fungovat a vydělávat peníze. A tady může vědomá strategie vyjadřování vděčnosti změnit pravidla hry. Poděkováním či oceněním dáváme najevo, že danou práci nepovažujeme za samozřejmost, uznáváme, že nám někdo prokazuje službu, že za nás dělá práci, o kterou bychom se měli postarat sami (vyprat si prádlo) nebo se o ni dělit (účastnit se třídních schůzek).

Tipy, jak vděčnost vyjadřovat:

  • Buďme konkrétní: obecné „díky“ nebude tak fungovat jako poděkování za konkrétní činnost s vysvětlením, proč to oceňujeme.
  • Buďme konzistentní a vytrvejme: Rome wasn't built in a day.
  • Nepřehánějme to: díky za každým umytým hrnečkem devalvuje sílu gesta.
  • Hlavně buďme upřímní: fake poděkování je cítit na sto honů.

Je to tenký led. Uvědomuji si, že někdy se člověk může cítit tak přetížený a nedoceněný, že slova vděku tomu druhému, kterého vlastně za svůj psychický a fyzický stav viní, nemusí jít snadno přes pusu. Také se můžeme dostat do role manipulátora, který hraje s tím druhým špinavou hru, kdy se ho líbivými slovy snaží přimět k věcem, které by měly být automatické.

Můžeme se na to ale dívat i tak, že role člověka ve vztahu je být svědkem úspěchů a dobrých vlastností toho druhého, a dávat mu je najevo. Odborníci tvrdí, že poděkování a ocenění mají cyklickou a reciproční tendenci a díky tomu mohou mít transformační potenciál. Pokud budeme partnerovi děkovat za to, co pro rodinu dělá, zvyšujeme tím pravděpodobnost, že se k těmto činnostem bude vracet. Také přirozeně vytváříme atmosféru reciprocity: u člověka, který dostává „dárky“, se buduje pocit, že by měl něco dát nazpět. S každým oceněním, které pošleme směrem k partnerovi, se zvyšuje šance, že on bude posílat vděk směrem k nám. A nakonec: pokud se nebudeme umět radovat z maličkostí, odsuzujeme se rovnou k trvalé nespokojenosti.

Nerezignuji rozhodně na všechny další změny, kterých je potřeba dosáhnout. Ani nemažu Audit domácnosti z webu, ale věřím, že bude mít větší šanci na úspěch v atmosféře vděčnosti a pozitivní komunikace.

Napište mi, jestli jste strategii vděčnosti vyzkoušeli a co vám přinesla. My ji doma praktikujeme už dlouho, funguje a je to fajn.

Přidej se!

Dodám ti data, ale i příběhy a tipy od odborníků, aby se ti o dělbě rolí lépe přemýšlelo a mluvilo.

Zhruba dvakrát do měsíce. Kdykoliv to můžeš zrušit.